Ansatte

Base 1 (1. trinn)

Base 2 (2. trinn)

Base 3 (3. og 4. trinn)

Aktivitetsskoleleder

Annette Bech Barbøl er Aktivitetsskoleleder, og har overordnet ansvar for Aktivitetsskolen på Løren og kan nås på telefon: 90296196 eller E-post: annette.pedersen@ude.oslo.kommune.no