Ansatte

Base 1 (1. trinn)

Base 2 (2. trinn)

 • Marteline Nystad
 • Abdi
 • Esma
 • Miftahi
 • Hedda
 • Aniah (Lærling)
 • Katarina
 • Naila
 • Thor-Arne
 • Isak
 • Abdulahi

Base 3 (3. og 4. trinn)

Aktivitetsskoleleder

Annette Bech Barbøl er leder for Aktivitetsskolen Løren. Hun er ute i permisjon fra høsten 2021.

Fungerende AKS-leder i perioden august 2021 til april 2022 er Karina Huse.
Hun kan nås på telefon: 90296196 eller E-post: karina.huse@osloskolen.no